ODBORNÝ GARANT

Barbara Sviežená

Pôvodne som vyštudovaná genetička a molekulárna biologička. Veda ma vždy fascinovala a niekoľko rokov som sa jej plnohodnotne venovala, ako doktorand, neskôr ako DNA analytička a expert. Popritom ma môj záujem o výživu sprevádza 30 rokov. Laický záujem som premenila ďalším štúdiom na profesionálnu úroveň. V roku 2012 som ukončila vzdelanie v oblasti výživy a začala prednášať na kurzoch. Keďže na Slovensku sme nemali žiadnu možnosť učiť sa o výžive, založili sme v roku 2013 Inštitút zdravého života Welko, neskôr premenovaný na Winštitút. Tu sa realizujem ako odborný garant, aj ako hlavný lektor a tvorím pre vás kurzy. Dnes najmä v online podobe, ako najefektívnejšej forme vzdelávania dostupnej pre každého. Mojím cieľom je podať všetky potrebné informácie prehľadne, jasne a zrozumiteľne, aby ste sa vyznali v problematike a nepodliehali mýtom. Aj pre mňa bol kurz Poradcu pre výživu novým začiatkom profesionálnej kariéry - otvorila sa mi cesta nielen k poradenstvu, ale najmä k sústavnému šíreniu môjho poslania a filozofie k vám. Učím sa neustále a verím, že aj pre vás to je začiatok cesty.
barbara sviezena odborny garant

POSLANIE

Winštitút

Z každej strany sme masírovaní množstvom informácií o výžive, životnom štýle, o spôsoboch, akými žiť, ktoré potraviny si vybrať, valcuje nás marketing a sme presviedčaní o význame nových trendov. Bežný človek, ktorý má len základné vedomosti o svojom organizme, biológii, či fyziológii výživy, nie je schopný rozlíšiť kde je pravda, a tým pádom ani odolávať niekedy až škodlivým trendom. Každý rok na Slovensku zomrú tisíce ľudí na ochorenia, ktorým sa dá predchádzať, alebo ich zvrátiť správnou výživou. “Poslaním, s ktorým sme zakladali pred deviatimi rokmi Winštitút, je najmä naučiť bežných ľudí, laikov, ale aj odborníkov, ktorí sa už nechcú samostatne vzdelávať vo výžive, prečo je výživa dôležitá pre naše zdravie, dlhovekosť a plnohodnotný život. Na základe feedbackov stoviek našich absolventov sme dospeli k presvedčeniu, že len vedieť o výžive nestačí. Mnohí z vás by totiž radi nami odovzdané posolstvo šírili ďalej, či už v rámci svojej profesie, alebo nezávisle od nej. Aj preto vás chceme naučiť, ako byť úspešní v napĺňaní vašich vízii a ako si plniť ciele v oblasti podnikania.”
studentak sa uci na pocitaci

FILOZOFIA

Winštitút

Informácie, ktoré odovzdávame na kurzoch, sú založené na poznatkoch z biochémie, fyziológie, medicíny a nutričných vied. Opierame sa o vedecké dáta a aktuálne odborné informácie, avšak s veľkou úctou a pokorou k vyvíjajúcim sa poznatkom. Snažíme sa o čo najširší pohľad na súvislosti. Vysvetľujeme, ale nepresviedčame. Ponechávame priestor na Váš názor, diskusiu a vzájomnú komunikáciu. Našou filozofiou je vybudovať pevné informačné základy, na ktorých vybudujete vlastnú architektúru poznania. Našou túžbou je odovzdať vám všetko pre to, aby ste mohli šíriť filozofiou správnej výživy ďalej a pomáhali tak k zdraviu sebe, svojej rodine alebo svojim klientom.
jedlo zelenina vyskum

ODPOVEDE NA VAŠE NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Spísali sme ich pre vás

Spísali sme odpovede na vaše najčastejšie otázky ohľadom našich kurzov, registrácií, platieb za kurzy a podobne.
FAQ

NAŠE KONTAKTY

Máte na nás ešte nejaké otázky?

Office

Získaj e-book zadarmo